فوری

پخش زنده
عباس خرسندی

عباس خرسندی

فعال سیاسی و تحلیلگر ایرانی

جدیدترین مطالب

جمهوری اسلامی یک حکومت عرفی نیست، یک فرقه مذهبی است

هر روز که می گذرد موضوع فرقه ای بودن این حکومت برجسته تر می شود. انتقاد من به جامعه شناسی ایران است ...

14:28 GMT
سرنگونی یا بقای جمهوری اسلامی و نبرد استراتژیک آمریکا و اروپا

تسلط اتحادیه اروپا، چین و روسیه بر بازار ایران و خاورمیانه، امریکا را بطور کامل از دستیابی به منافع ...

20:00 GMT
دموکراسی و مبانی اقتدار سیاسی اپوزوسیون دموکراسی خواه

صرف نظر کردن از آزادی، صرف نظر کردن از انسانیت خویشتن است. ( ژان ژاک روسو) * هنر در القای عقیده ای ...

20:00 GMT
موقعیت جمهوری اسلامی در معادله ملی و بین المللی

از دیدگاه ملی، جمهوری اسلامی در جایگاه ضدیت و دشمنی با کشور و مردم ایران فرار گرفته است. این حکومت ...

20:00 GMT
شبح فاشیزم بر فضای سیاسی آینده کشور

  هنگامی سطح آگاهی و دانش جامعه ای نسبت به اجتماع و محیط زندگی و پیرامون جهان عمق نداشته باشد، ...

20:00 GMT
در حال بارگیری