فوری

پخش زنده
سوسن الشاعر

سوسن الشاعر

جدیدترین مطالب

استعمار اروپایی و استعمار ایرانی

درگذشته اشغال کشورها و استعمارشان برای تسلط بر منابع آنها بود و انتقال آن منابع به منظور تأمین رفاه ...

18:26 GMT
پیروزی سعودی بر ایران

شاخص‌های رشد پادشاهی عربی سعودی و مقایسه آنها با گزارش‌هایی که اوضاع اقتصادی ایران را توضیح می‌دهند، ...

16:10 GMT
محاصره کامل طرح توسعه طلبانه ایران

جف وایس همکار موسسه مشورتی که مرکز آن در بوستن است و متخصص مذاکرات میان شرکت‌های بزرگ و نویسنده کتاب ...

11:44 GMT
در حال بارگیری