فوری

پخش زنده
سوران پالانی

سوران پالانی

سوران پالانی

جدیدترین مطالب

مصائب عقب‌نشینی كردها از شعار فدرالیزم در ایران

اگر بخواهیم نخست تعریفی کلی از ایران به دست دهیم می‌توان گفت ایران یک واحد سیاسی و اداری است که از ...

09:30 GMT
در حال بارگیری