فوری

پخش زنده
دکتر کریم بنی سعید عبدیان

دکتر کریم بنی سعید عبدیان

دکتر کریم بنی سعید عبدیان رئیس سازمان حقوق بشر اهواز

جدیدترین مطالب

رژیم ایران چگونه قيام مردم را سرکوب کرد؛ آیا اعتراضات پایان گرفت؟

رژیم استبدادی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری جهات هیچ تفاوتی با اسلاف خود ندارد. عدم شفافيت از مشخصات ...

10:35 GMT
زرادخانه ایرانی؛ حقیقی یا ببرکاغذی؟

همزمان با افزایش تنش کنونی میان ایران و امریکا، تهدیدهای ایرانی شدت می‌گیرند به گونه‌ای که ایران پس ...

12:09 GMT
چالش کاخ سفید برای متحد کردن مخالفان ایرانی در جهت سقوط رژیم جمهوری اسلامی

این روزها بحث در مورد ثبات یا عدم ثبات، بقاء و یا عدم بقاء نظام جمهوری اسلامی ايران، هم چنين امکان ...

20:00 GMT
خشم ملیت‌های ایران و منطقه از نظام ولایت فقیه

نا آرامی‌ها در ایران در دستگاه رسانه‌ای حکومتی به عنوان یک پدیده عادی ناشی از اعمال تحریم ...

20:00 GMT
در کنفرانس "ائتلاف اپوزسیون ایرانی" در واشنگتن چه گذشت؟

طی هفته‌های گذشته، دعوت‌نامه‌های مختلفی از طرق متفاوت به وسیله تلفن یا ایمیل جهت شرکت ...

20:00 GMT
اهمیت شورای دمکراسی خواهان ایران

متن سخنرانی در کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران( 18 نوامبر ) کلن المان:در ابتدا میخواهم از رحیم ...

20:00 GMT
افترا بستن، واژگون نمایی حقیقت و دیگر هیچ!

هفته پیش روز 30 مارس2017، مقاله‌ای تحت عنوان "خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟" به ...

20:00 GMT
در حال بارگیری