فوری

پخش زنده
خالد منزلاوی

خالد منزلاوی

معاون نماینده دائم سعودی در «سازمان ملل متحد»

جدیدترین مطالب

چرا باید تحریم‌های ایران ادامه یابند؟

نیاز جدی برای بالا بردن آگاهی جهانی نسبت به تهدیدهای نظام ایران و سیاست‌های خارجه‌اش درخاورمیانه ...

20:08 GMT
سعودی... سعی مدام برای تقویت جایگاه زنان

تمرکز برتقویت جایگاه زن و مشارکت فعال آن در جامعه مهمترین اولویت‌ سازمان ملل متحده شده است، یکی ...

14:25 GMT
در حال بارگیری