فوری

پخش زنده
خالد منزلاوی

خالد منزلاوی

معاون نماینده دائم سعودی در «سازمان ملل متحد»

جدیدترین مطالب

سعودی... سعی مدام برای تقویت جایگاه زنان

تمرکز برتقویت جایگاه زن و مشارکت فعال آن در جامعه مهمترین اولویت‌ سازمان ملل متحده شده است، یکی ...

14:25 GMT
در حال بارگیری