فوری

پخش زنده
تروسكە صادقی

تروسكە صادقی

مجری و روزنامەنگار در شبکە خبری کوردستان٢٤/ اربیل

جدیدترین مطالب

آیندە ایران در شطرنج کنونی سوریە

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین و عضو کمسیون امنیت‌ملی مجلس ایران در گفت‌وگو با یکی از رسانەهای ...

13:23 GMT
در حال بارگیری