فوری

پخش زنده
بارنت روبین

بارنت روبین

مدیر برنامه منطقه‌ای افغانستان در مرکز همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه نیویورک

در حال بارگیری