فوری

پخش زنده
احمد اسکندری

احمد اسکندری

نویسنده و فعال سیاسی کرد مقیم سوئد

جدیدترین مطالب

چهلمین سالروز فرمان حمله به کردستان

روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ من و دوستانم در دفتر 'جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد' در سقز ...

14:01 GMT
در حال بارگیری