فوری

پخش زنده
آمال موسی

آمال موسی

شاعر و نویسنده و استاد جامعه شناسی دانشگاه تونس

جدیدترین مطالب

​2019؛ یک سال سیاسی شلوغ در تونس

درست است که از تاریخ 14 ژوئن 2011 تونس جنبشی سیاسی را درتجربه می‌کند و نخبگان و مردم حرفی جز سیاست ...

08:41 GMT
کارکرد دیگر دموکراسی

جوامعی که در تجربه‌ها و دانش عقب مانده‌اند و در انجام کارهایی که دوست دارند انجام دهند و حرف آخر را ...

18:29 GMT
در حال بارگیری