فوری

پخش زنده

کارمندان نهادهای غیردولتی نیز در افغانستان از حقوق بازنشستگی برخوردار می‌شوند

منبع: دبی_العربیه.نت فارسی

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان دوشنبه 2 دسامبر اعلام کرد که مقرره‌ حقوق تقاعد کارکنان نهادهای غیردولتی یا سکتور خصوصی طی حکمی از سوی مقام ریاست‌جمهوری این کشور نافذ شده است.

براساس این مقرره،‌ نهادهای غیردولتی و سکتور خصوصی «مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارکن» خواهند شد.

در اعلامیه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان آمده است، این مقرره نخستین سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق کارکنان ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی در افغانستان است که در سه فصل و 22 ماده تدوین شده است.

در همین حال، فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفت، با اعلام انفاذ مقرره تنظیم حقوق بازنشستگی(تقاعد) بخش خصوصی از سوی وزارت عدلیه، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها نیز از این حقوق برخودار می‌شوند.

این فدراسیون اعلام کرد، مقرره تنظیم حقوق بازنشستگی بخش خصوصی به پیشنهاد این فدراسیون و به همکاری اتحادیه ملی کارگران افغانستان، دو سال قبل طرح شده بود و در نشست‌هایی که نمایندگان فدراسیون و اتحادیه ملی کارگران با مقامات وزارت‌های عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی داشتند، مسوده این مقرره در تابستان سال گذشته نهایی شده بود.

به گزارش خبرنامه، فهیم دشتی، رییس اتحادیه‌ ملی خبرنگاران افغانستان و عضو رهبری فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: «هنوز این مقرره به دست ما نرسیده؛ اما امیدواریم، در جریان تصویب، تغییراتی در آن وارد نشده باشد».

دشتی افزود، در صورتی که مقرره نافذ شده، تفاوتی با مسوده نهایی آن نداشته باشد، این مقرره می تواند حق تقاعد را نه تنها برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها، بلکه برای همه کارمندان بخش خصوصی فراهم کند.

پیش از این، کارمندان بخش خصوصی به شمول خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی به دلیل نبود اساس قانونی، از حق تقاعد برخوردار نمی‌شدند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران