فوری

پخش زنده

سعودی 500 هزار دالر به وزارت معارف افغانستان کمک کرد

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

وزارت معارف(آموزش و پرورش) افغانستان با نشر اعلامیه‌ای نوشت، کمک‌های مرکز ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در بخش تعلیم‌وتربیه به ارزش 500 هزار دالر آمریکایی چهارشنبه 3 ژوئن به کابل رسید.

در این اعلامیه آمده که جاسم محمد الخالدی سفیر پادشاهی عربی سعودی مقیم کابل این کمک‌ها را طی مراسمی به محمد میرویس بلخی وزارت معارف افغانستان تحویل داد.

جاسم محمد الخالدی در این مراسم گفت، پادشاهی عربی سعودی افغانستان را تا رسیدن به آموزش و پرورش معیاری حمایت می‌کند و همکار می‌باشد.

در همین حال، محمد میرویس بلخی وزارت معارف افغانستان از همکاری پادشاهی عربی سعودی به ویژه در بخش تعلیمات اسلامی ستایش کرد.

بلخی علاوه کرد، این کمک‌های پادشاهی عربی سعودی شامل بیش از 99 هزار جلد کتاب آموزش زبان عربی(العربیه بین یدیک)، تجهیزات دفتری و هشت عراده موتر می‌باشد.

شایان ذکر است که وزارت مالیه(دارایی) افغانستان نیز شنبه 30 مه 2020 موافقت‌نامه همکاری با سفارت پادشاهی عربی سعودی در کابل و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در بخش بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان امضا کرد.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای نوشت: «ارزش مجموعی این موافقت‌نامه مبلغ 30 میلیون دالر است که در چندین مرحله تطبیق می‌گردد، موافقت‌نامه فاز اول به ارزش 10 میلیون دالر به امضا رسید که قرار است الی ختم 2021 مورد تطبیق قرار گیرد. مرحله نخست این موافقت‌نامه شامل ایجاد هفت مرکز صحی و کلینیک در 12 ولایت، اعمار 13 مکتب در هشت ولایت و تطبیق 11 پروژه کوچک و متوسط زیربنایی در ولایات مختلف کشور می‌باشد».

براساس این اعلامیه، این پروژه‌ها از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در افغانستان تطبیق و خارج از چارچوب بودجۀ ملی و از طریق صندوق انکشافی پادشاهی عربی سعودی تمویل می‌شود.

تبلیغات

برگزیده های کاربران