هادی صوفی‌زاده
هادی صوفی‌زاده

روزنامه‌نگار و فعال کرد ایرانی