فوری

پخش زنده

هادی حکیم‌شفایی

استاد زبان دانشگاه آزاد واحد بجنورد است. او پس از رویدادهای سال 2009 دستگیر شد و دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، حکم دادگاه بدوی برای او که از استادان سبز دانشگاه آزاد به شمار می‌رفت را از سه سال حبس تعزیری به یک سال تقلیل داد.

جدیدترین مطالب

ناصر ملک‌مطیعی؛ هنر علیه استبداد

با در گذشت ناصر ملک ‌مطیعی، بازیگر قدیمی و سرشناس سینمای ایران، نه تنها موج گسترده‌ای در ...

20:00 GMT
در حال بارگیری