آسو حسن‌زاده
آسو حسن‌زاده

جانشین سابق دبیرکل حزب دمکرات کردستان