افغانستان؛ مجلس نمایندگان «خوشحال سادات» را به دادستانی کل معرفی کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

مجلس نمایندگان افغانستان امروز دوشنبه 26 اکتبر، خوشحال سادات، رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه‌ی وزارت امور داخله‌ این کشور را به اتهام «آوردن شهروندان خارجی بدون ویزا به داخل افغانستان» به دادستانی کل معرفی کرد.

خان‌آغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی پارلمان افغانستان در صفحه رسمی توییترش نوشت: «آقای سادات اخیرا متهم به آوردن شهروندان خارجی بدون ویزا به افغانستان شده است.»

همچنان رضایی مکتوبی را نشر کرده که در آن آمده است: «اعضای مجلس نمایندگان در تاریخ 13 میزان به‌دنبال حاضرنشدن رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه‌ی وزارت داخله به این کمیسیون، فیصله کرده‌اند که او را به دادستانی کل معرفی کند.»

براساس مکتوبی که از سوی رضایی نشر شده، اعضای پارلمان افغانستان از وزارت امور داخله این کشور نیز خواسته‌اند که وظیفه‌ خوشحال سادات را به حالت تعلیق درآورده و از تطبیق این فیصله، به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان گزارش دهد.»

خوشحال سادات حدود هفت ماه پیش به سمت ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه‌ وزارت امور داخله افغانستان گماشته شد. او همچنان قبل از آن به‌عنوان معین ارشد امنیتی این وزارت کار کرده است.

اعتراض کارمندان محافظت عامه مبنی بر برکناری غیرقانونی

از سوی دیگر امروز دوشنبه 26 اکتبر ده‌ها کارمند ریاست محافظت عامه وزارت امور داخله افغانستان با راه اندازی اعتراض دادخواهانه، گفتند که آنان از سوی هیأت رهبری تصدی ملی محافظت عامه که خوشحال سادات نیز عضو آن است، بدون دلایل موجه و قانونی از وظایف شان برکنار گردیده اند.

در اعتراضی که از سوی کارمندان ریاست محافظت عامه وزارت داخله افغانستان راه اندازی شد، آنان ادعا دارند که هیأت رهبری این نهاد با برخورد «صلیقه‌یی و تبعیض گونه» آنان را از وظایف‌شان سبکدوش کرده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم