.
.
.

معاون رئیس جمهوری افغانستان: قوانین کشور از لحاظ محتوایی مشکل دارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سرور دانش، معاون رئیس جمهوری افغانستان پنج‌شنبه 19 دسامبر در برنامه رونمایی شرح کد جزا در شهر کابل گفت، قوانین کشور از لحاظ محتوایی و شکلی مشکلات زیادی دارند که باید توجه ویژه در این مورد شود.

به گزارش روزنامه هشت صبح، دانش اضافه کرد، مشکلات محتوایی در قوانین و کاستی‌ها در معیاری نبودن قوانین یکی از چالش‌های جدی فراروی نظام تقنینی افغانستان است که این امر با همکاری نهادهای اکادمیک قابل حل است.

او از تدوین و شرح کد جزای افغانستان استقبال کرده گفت، این اقدام می‌تواند یک گام آغازین برای شرح و رفع ابهام قوانین باشد ولی هرگز بسنده نیست.

معاون رئیس جمهوری افغانستان علاوه کرد، پیشرفت‌های زیادی در عرصه قانون‌گذاری در کشور به میان آمده، اما باید مشکلات محتوایی و شکلی قوانین حل شود.

قابل ذکر است که کد جزای افغانستان در سال 2016 میلادی توسط رئیس جمهوری این کشور توشیح و پس از نشر در جریده رسمی نافذ شد.