.
.
.

ویدیو...عضو پارلمان افغانستان: باید اسم مادران نیز در تذکره فرزندان شان درج شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

قرار است کمپاین 15 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان پنج شنبه 5 دسامبر در افغانستان پایان یابد و برخی از اعضای پارلمان افغانستان تاکید دارند که هویت مستقل زنان افغان باید به رسمت شناخته شود و اسم مادران نیز در تذکره(شناسنامه) فرزندان شان درج شود.
ناهید فرید، عضو پارلمان افغانستان می گوید، زنان افغان از هویت مستقل برخوردار نیستند و باید به این فرهنگ نقطه پایان گذاشته شود.
فرید گفت، برای به رسمیت شناختن هویت زنان افغان، دادخواهی به راه انداخته شده و بیشتر اعضای مرد پارلمان نیز از این دادخواهی حمایت کرده اند.
وی اضافه کرد، زنان افغان از هویت مستقل برخوردار نیستند و باید اسم مادران نیز در تذکره«شناسنامه» فرزندان شان درج شود.
ناهید فرید تاکید کرد: «زن از روزی در این جامعه تولد می شود تا روزی که می میرد از خود هویت مستقل ندارد. روزی تولد می شود در جامعه او را دختر کسی می دادند نامش را نمی برند، روزی ازدواج می کند باز نامش را نمی برند او خانم کسی است، وقتی بزرگترین هدیه خداوند را به دنیا می آورند باز نامش را نمی برند او مادر شخصی دیگری است، در بعضی موارد حتی وقتی زن می میرد نامش را روی سنگ قبرش نمی نویسند و نامش را نمی برند».
وی ادامه داد، حتی مادران در این کشور نمی توانند برای فرزندان شان تذکره بگیرند، چون زن هستند، به رسمیت شناختن هویت مستقل زن، اولین قدم برای احقاق حقوق زنان است.

این عضو پارلمان افغانستان تاکید کرد، تا زمانی که هویت مستقل زن در این جامعه به رسمیت شناخته نشود، حق تحصیل، حق کار، حق ازدواج، حق مادر شدن، حق دسترسی به عدالت و حق دسترسی به صحت شان مستقل نیست و تحت الشعاع افرادی است که وابسته آنها است.
قابل ذکر است که در حال حاضر تنها اسامی پدر و پدرکلان در تذکره (شناسنامه) فرزندان شان در افغانستان درج می شود و برخی از اعضای پارلمان این کشور پیشنهاد کرده اند که در قانون توزیع تذکره تعدیلات به وجود بیاید و اسامی مادران نیز در تذکره فرزندان شان درج شود.