.
.
.

بنیاد آسیا: میزان خوشبینی مردم افغانستان به آینده افزایش یافته است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

«بنیاد آسیا» سه شنبه 3 دسامبر با نشر نظرسنجی سالانه‌اش اعلام کرد، میزان خوشبینی مردم افغانستان به آینده در مقایسه به هفت سال گذشته افزایش یافته است.

در این نظرسنجی سالانه بنیاد آسیا با 17812 نفر در 34 ولایت افغانستان به صورت رو در رو مصاحبه شده است. اشتراک کنندگان این نظرسنجی را 18درصد شهری و 82درصد روستایی تشکیل می‌دهد که 51 درصد آن مردان و 49 درصد آن زنان بودند.

در این نظرسنجی آمده‌است که در سال 2019 میلادی، 36.1 درصد افغان‌ها به این باور اند که افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود؛ درحالی‌که در سال 2018 میلادی، این رقم 32.8 درصد بوده‌است.

در این نظرسنجی بنیاد آسیا، 55.7 درصد اشتراک کنندگان امنیت را و 48.6 درصد اشتراک کنندگان بازسازی را دلیل خوشیبینی شان عنوان کرده اند.

اشتراک کنندگان در این نظرسنجی، 74.7 درصد ناامنی و جرایم، 41.5 درصد نابسامانی اقتصادی و 31.1 درصد حکومتداری ضعیف را دلایل بدبینی شان را نسبت به آینده افغانستان بیان کرده اند.

براساس این نظرسنجی، 88.5 درصد اشتراک کنندگان از مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان حمایت کرده اند و 64 درصد از اشتراک کنندگان گفته اند که ممکن این مذاکرات صلح نتیجه بدهد.

ترس از امنیت شخصی افزایش یافته است

در نظرسنجی بنیاد آسیا آمده است که 74.5 درصد از اشتراک کنندگان گفته اند که از امنیت جان شان نگران هستند و ترس از امنیت شخصی در سال 2019 در افغانستان سه درصد افزایش یافته است.

براساس این نظرسنجی، 93.1 درصد اشتراک کنندگان از گروه طالبان و 95 درصد از اشترات کنندگان از گروه داعش هراس دارند.

در نظرسنجی بنیاد آسیا ذکر شده که 58.4 درصد اشتراک کنندگان از کارکرد پولیس افغانستان رضایت دارند که این آمار نشان می دهد که رضایت مردم از پولیس نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.

اما 57.5 درصد اشتراک کنندگان از کارکرد نیروهای ارتش افغانستان رضایت دارند که این آمار نشان می دهد که رضایت مردم از سربازان ارتش نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش یافته است.