.
.
.

«60 درصد تانک های تیل در شهر کابل افغانستان هیچ گونه تدابیر ایمنی ندارد»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان یکشنبه اول دسامیر اعلام کرد، نزدیک به 60 درصد تانک‌های تیل در شهر کابل هیچ گونه تدابیر ایمنی برای جلوگیری و مهار آتش‌سوزی ندارد.

محمد قاسم حیدری، معاون پالیسی و انسجام این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت: «کمیته دایمی آتش‌سوزی در یک سال اخیر 246 تانک تیل را در شهر کابل سروی کرده است».

به گزارش روزنامه «اطلاعات روز»، محمد قاسم حیدری افزود، نتیجه‌ این سروی نشان می‌دهد که تنها در حدود 40 درصد از تانک‌های تیل در شهر کابل دارای معیارهای بسیار اندک تدابیر ایمنی از نظر آتش‌سوزی است و باقی تانک‌های تیل هیچ گونه تدابیر ایمنی برای جلوگیری و مهار آتش‌سوزی ندارد.

وی اظهار کرد، یک تیم 20 نفری «کمیته دایمی آتش‌سوزی» در حدود دوهزار مرکز تجارتی و رهایشی را نیز در شهر کابل سروی کرده است که نتیجه‌ این سروی نیز نشان می‌دهد که مراکز تجارتی در کابل هیچ تدابیر ایمنی برای مهار آتش‌سوزی را ندارد.

معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفت، کمیته دایمی آتش‌سوزی طرزالعمل‌ها و دستورالعمل‌هایی را به مالکان مراکز تجارتی و تانک‌های تیل توزیع کرده و از آنان خواسته که این طرزالعمل‌ها و دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.

حیدری اضافه کرد، برخی از مراکز تجارتی و تانک‌های تیل در مرحله‌ دوم سروی (سروی کنترلی) به دلیل رعایت‌نکردن طرزالعمل‌ها و دستورالعمل‌های «کمیته دایمی آتش‌سوزی»، جریمه نقدی شده‌اند.

وی تأکید کرد که پس از این هر کسی که طرزالعمل‌ها و دستورالعمل‌های «کمیته دایمی آتش‌سوزی» را رعایت نکند، به دادستانی معرفی می‌شود.

محمدقاسم حیدری در ادامه علاوه کرد، براساس یافته‌های «کمیته دایمی آتش‌سوزی»، در چند سال اخیر بیشتر آتش‌سوزی‌ها در فصل زمستان اتفاق افتاده که علت اصلی بیشتر این آتش‌سوزی‌ها نیز استفاده از گاز و برق به‌منظور تسخین بوده است.

وی گفت، یک طرح پیشنهادی برای جلوگیری از آتش‌سوزی در مراکز تجارتی و تانک‌های تیل از سوی اداره آنها برای تأیید به ریاست‌جمهوری فرستاده شد.

قابل ذکر است که در هشت سال اخیر دست‌کم هفت آتش‌سوزی بزرگ در شهر کابل رخ داد. آتش سوزی در جاده نادر پشتون، در تانک تیل احمدیار، آتش‌سوزی در مارکیت اباسین زردان، آتش‌سوزی در مندوی و آتش‌سوزی در سرای کفش و وسایل پلاستیکی در مندوی از نمونه‌های آتش‌سوزی در چند سال اخیر در شهر کابل بودند که میلیون‌ها دالر خساره مالی به دنبال داشت.