رییس عمومی تربیت بدنی افغانستان به دادستانی کل احضار شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

دادستانی کل افغانستان سه شنبه 18 ژوئن تایید کرد، حفیظ الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک این کشور به اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظفیه‌ای» به این نهاد احضار شد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به روزنامه «هشت صبح» گفت، اتهام بر رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت «سوء استفاده» از صلاحیت وظیفه‌ای است.

رسولی افزود، دادستانی کل «نامه احضاریت» رییس عمومی تربیت بدنی را به صورت رسمی به این ریاست فرستاده است تا به این دادستانی برای تحقیق حاضر شود.

وی علاوه کرد، قضیه اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظفیه‌ای حفیظ الله ولی رحیمی به تازه‌گی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری درج شده است. او افزود که این پرونده بر اساس شکایت رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی تحت کار دادستانی کل قرار گرفته است.

جمشید رسولی در ادامه گفت، رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت که بر اساس آزمون رقابتی به این سمت گماشته بود، پس از یک سال کار به رغم کسب نمره خوب در ارزیابی سالانه از سوی رییس عمومی تربیت بدنی از کار برکنار شده است. او افزود که رییس عمومی تربیت بدنی پیشنهاد برکناری او را به ریاست جمهوری فرستاده بود.

به گفته وی، رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برکناری‌اش را غیرقانونی می‌داند و به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و هم‌چنان محاکم مدنی و حقوقی شکایت درج می‌کند. جمشید رسولی افزود، با وجودی که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محکمه مدنی و حقوقی رییس پیشین مالی و اداری را برحق می‌شمارد و خواهان ابقای او در سمتش می‌شود، اما رییس عمومی تربیت بدنی به فیصله این دو نهاد توجه نکرده است.

رسولی علاوه کرد، این شخص سرانجام به اداره امور شکایت می‌برد و این قضیه نیز از طریق این اداره به دادستانی کل رسیده است.

سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت، تحقیقات ابتدایی در این مورد آغاز شده است، اما برای معلومات بیشتر نیاز به احضار حفیظ‌الله ولی رحیمی است و به همین دلیل «نامه احضاریت» او به ریاست عمومی تربیت بدنی فرستاده شده است.

ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان تا اکنون به صورت رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است.

بر اساس معلومات ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت افغانستان، حفیظ‌الله ولی رحیمی بر مبنای فرمان ریاست جمهوری این کشور دو سال پیش در این سمت گماشته شده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید