لوی سارنوالی افغانستان: حبیب احمدزی تاهنوز هیچ مدرک و شواهدی ارائه نکرده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

لوی سارنوالی (دادستانی کل) افغانستان سه‌شنبه 4 ژوئن 2019، با نشر خبرنامه‌ای تایید کرد که با تمامی تلاش‌ها، این نهاد نتوانسته مدارک و شواهد جنرال حبیب احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری در امور امنیت خاص را بدست بیاورد.

در خبرنامه لوی سارنوالی افغانستان آمده است: «با آنکه طی نامه هیأت تحقیق از آقای احمدزی مدارک و شواهد را خواسته است، اما تا هنوز او این مدارک را به لوی سارنوالی نسپرده است. افزون بر آن آقای احمدزی برخلاف تعهداتش به هیأت بررسی با رسانه‌ها مصاحبه کرده که اینگونه اظهارات نه تنها به بررسی قضیه کمک نکرده؛ بلکه سبب بیش‌ترشدن نگرانی‌های مردم نیز می‌گردد».

در این خبرنامه آمده است، تلاش‌های پسین این اداره در سال‌های اخیر نشان داده که رسیده‌گی به این دوسیه در روشنایی احکام قانون صورت می‌گیرد.

خبرنامه این نهاد همچنان نگاشته است: «این اداره یک‌بار دیگر از آقای احمدزی می‌خواهد که خود را در برابر صحبت‌ها و اظهاراتش مسؤل دانسته و تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در کم‌ترین زمان ممکن به دسترس هیأت تحقیق قرار دهد. آقای احمدزی می‌تواند تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در حضور رسانه‌ها و وکیل مدافع‌اش در اختیار مدعی العموم‌های مؤظف قرار دهد و در صورتی‌که اشخاص و افراد در این زمینه مظنون قرار گیرند، در مورد آنان نیز تصمیم اتخاذ خواهد شد».

به نقل از مقام‌های لوی سارنوالی افغانستان اگر احمدزی از ارایه اسناد خودداری کند، لوی سارنوالی این کشور خود را مکلف می‌داند که به منظور تکمیل شدن تحقیقات در زمان معین و قانونی آن، تصمیم بعدی خویش را در مطابقت با احکام قوانین نافذ اتخاذ نماید.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید