.
.
.

در روز جهانی زن؛ وضعیت زنان افغانستان چگونه است؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

امروز جمعه 8 مارس مصادف با «روز جهانی زن» است. از این روز در بیشتر کشورهای جهان با برگزاری نشست های مختلف تجلیل می شود و صدها زن در این نشست ها شرکت می نمایند.

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان امسال از روز جهانی زن با شعار «یکسان فکر نمایید، فعال باشید، برای تغییر نوآوری نمایید» گرامی داشت کرد.

تدامیچي یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «همانطوریکه ما روز جهانی زن را تجلیل میکنیم، اجازه دهید بگویم چنانچه افغانستان بخواهد به سوی صلح پایدار پیش برود، نمیتوان زنان را عقب گذاشت. حضور فعال و مؤثر زنان در میزهای تصمیم گیری صلح یک گام اساسی و کلیدی در راستای ایجاد قوانین و پالیسی های پاسخگوی جنسیتی میباشد که به نفع همه ای افغان ها است».

در این خبرنامه آمده است، زنان افغان هنوز هم در اقتصاد غیر رسمی حضور پر رنگ دارند. آنها به حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیربنا که می توانند توانایی های تولیداتی، استقلالیت مالی و امنیت آنها را افزایش دهد، دسترسی محدود دارند. زنان افغان همچنین در پیشبرد اکثر کار های مهم خانه سهم فعال میگیرند و از اعضای جوان و سالخورده فامیل مراقبت می نمایند.

الیتا میلر، مسئول سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان گفت: «نوآوری هایی که به اولویت های زنان پاسخ می دهند می توانند در تسریع برابری جنسیتی نقش مهمی ایفا کنند. نوآوریهای که توسط زنان شکل گرفته و و یا زنان در شکل گیری آنان دخیل بوده اند، می تواند منتج به سیستم های معطوف به برابري جنسیتی گردد که منفعت های دگر گون کننده برای یک جامعه به ارمغان آورد. درافغانستان، ما می بینیم که زنان چگونه از سیستم های موجود استفاده می کنند تا صدای زنان را تقویت نموده و به سراسر افغانستان برسانند، مخصوصا برجسته ساختن اولویت های زنان برای صلح. این مهم است که نظریات و تجربیات زنان در افغانستان جامعه افغانی را به طور مساویانه شکل بدهد».

در این خبرنامه تاکید شده است که افغانستان به پیشرفت های مهمی در قسمت برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان دست یافته است، اما کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شود. اگر قرار باشد که تمام شهروندان از یک نظام مصئونیت اجتماعی مستفید شود، بسیار مهم است که آن نظام پاسخگوی برابری جنسیتی باشد.

در این خبرنامه ذکر شده است: «دسترسی مساویانه به خدمات عامه مانند تعلیم و تربیه، صحت و عدالت برای تحقق حقوق بشری زنان حیاتی است. به همان میزان ضروری است سرمایه گذاری در زیربنا های پایدار و حرفه های زراعتی که به تاثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی در افغانستان پاسخ میدهند، با رویکرد معطوف به برابری جنسیتی صورت بگیرد».

افزایش حضور زنان در دستگاه دولتی افغانستان

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل گفت، در سال جاری حضور زنان در دستگاه دولتی پنج درصد افزایش یافته است و در حال حاضر آمار حضور زنان در ادارات دولتی به بیش از 27 درصد رسیده است.

نادری افزود، تلاش های دولت جریان دارد تا حضور زنان را به نهادهای دولتی در سال آینده به 50 درصد برساند.

از سوی دیگر، ریاست امور زنان ولایت بامیان در مرکز افغانستان بمناسبت از روز جهانی زن یک کتابخانه ویژه برای زنان را در این کشور افتتاح کرد.

این ریاست علاوه کرد، هدف از افتتاح این کتابخانه رشد فکری و ترویج فرهنگ کتابخوانی میان زنان می باشد.

هرچند افغانستان از جمله کشورهای خطرناک برای زنان یاد می شود و همواره گزارش های مبنی به موجودیت خشونت علیه زنان در این کشور نشر شده است. اما دولت افغانستان به همکاری نهادهای جهانی تلاش جدی دارد تا فرصت های را برای زنان مساعد سازد تا آنها به حقوق اساسی، تساوی جندر و عدالت جنسیتی برسند.