.
.
.

افغانستان... روند آغاز شده از سوی امرالله صالح در وزارت داخله را محب ادامه می‌دهد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان شام یک‌شنیه 20 ژانویه به وزارت امور داخله این کشور رفته و اعلام کرد که کارهای ناتمام امرالله صالح را حمدالله محب مشاور امنیت ملی تمام خواهد کرد.

براساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی ضمن تشکر از فعالیت‌های پولیس این کشور گفت: «روند که در دورۀ مدیریت امرالله صالح آغاز شده بود، ادامه یابد و تصامیم از فرد محوری به نهاد محوری باید مبدل شود».

رییس جمهوری افغانستان گفت: «به‌خاطر اینکه وقفه به وجود نیاید، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، امور وزارت داخله را تا تعیین وزیر داخله جدید، انجام می دهد».

وی ادامه داد: «دیدگاه واحد و مشخص در وزارت امور داخله به وجود آمده که از دفاعی به تعرضی مبدل شده است».

رییس جمهوری افغانستان هدایت داد که یک گروپ کاری به منظور مدیریت امنیت انتخابات در وزارت امور داخله ایجاد شود و «ترتیبات همه جانبه برای امنیت انتخابات گرفته شود».

وی همچنان بر تعلیم و تربیه، رسیدگی به فامیل‌های شهدا، اعاشۀ به موقع پولیس و جلب و جذب در صفوف پولیس تاکید کرده و افزود که مدیریت واحد و هدفمند موجب اعتماد مردم می‌شود و تعهدات جامعه جهانی برای حمایت از نیروهای امنیتی باقی است.

قابل یادآوری است، امرالله صالح که چندی قبل از سوی رییس جمهوری افغانستان به عنوان سرپرست وزارت امور داخله این کشور گماشته شده بود، روز شنبه 19 ژانویه از مقام‌اش کنار رفت تا به تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی بپیوندت و اکنون به عنوان معاون اول رییس جمهوری وارد مبارزات انتخاباتی شده است.