.
.
.

کمیسیون انتخابات افغانستان: بنیاد تیفا باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه 12 ژانویه از نهادهای عدلی و قضایی این کشور خواست اتهامی که بنیاد (تیفا) به این کمیسیون وارد کرده مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

این کمیسیون با نشر خبرنامه ای نوشت: «نهاد محترم تیفا بدون درک مسئولیت وظیفوی و وجیبه ملی شان تا هنوز هیچ سندی را مبنی بر اینکه کارکنان کمیسیون در هر سطح که باشند مرتکب فساد مالی و انتخاباتی و یا اخلاقی شده باشند و یا درمجموع به منظور رفع کمبودی ها و کاستی ها به کمیسیون ارایه نکرده است».

این خبرنامه ادامه داده است: «از همه مهم تر این که اگر نهاد مذکور کدام سندی را در یافته است به منظور جلوگیری از تلف شدن حق مردم و کاندیدان باید قبل از همه به کمیسیون ارایه می نمود. وارد ساختن اتهام های بی اساس و به چالش کشاندن و صدمه زدن روندهای ملی و مردمی جرم بوده و مرتکبین باید بصورت جدی مورد پیگرد قرار گیرند».

از سوی دیگر، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) روز پنج شنبه هفته گذشته مدعی شد که فساد های اخلاقی، مالی و انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات بیداد می کند.

بنیاد تیفا تاکید کرد، موجودیت چنین فسادها سبب شده که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان تا هنوز اعلام نگردیده است.

قابل ذکر است که انتخابات پارلمانی افغانستان بتاریخ 20 اکتبر سال 2018 برگزار شد، اما تا هنوز از اعلام نتایج نهایی آن خبری نیست.