.
.
.

افغانستان: اگر گفتگو خوب است چرا ایران با مخالفان از جمله مجاهدین خلق گفتگو نمی‌کند؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهوری افغانستان روز پنج شنبه 10 ژانویه اعلام کرد، مقام‌های وزارت امور خارجه ایران به عنوان سخنگویان گروه طالبان عمل می‌کنند.

مرتضوی در صفحه رسمی فیسبوک اش نوشت: «مقامات وزارت خارجه ایران این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می‌کنند. اگر کشور همسایه معتقد به گفتگو برای راه حل می‌باشند چرا راه گفتگو را با گروه‌های مخالف داخلی خود از جمله مجاهدین خلق بسته است؟ چرا به مشکل سیاسی داخلی خود که سال‌ها ایران را به بحران برده است، از راه گفتگو اقدام نمی‌کند؟ آیا بهتر نبود به جای شنیدن صدای طالبان، صدای مخالفان سیاسی مانند میرحسین موسوی یا کروبی شنیده می‌شد؟».

او تاکید کرد: «سوال عمده از مقامات ایرانی این است که آیا درباره قتل دیپلومات‌های کشته شده خود در مزار از هیأت طالبان کدام سوالی داشته‌اند؟».

معاون سخنگوی رییس جمهوری افغانستان ادامه داد: «ایران از یک افغانستان دموکراتیک که در آن آزادی بیان و حقوق مدنی و شهروندی تضمین شده باشد، به شدت نگران است».

از سوی دیگر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به تازگی در مصاحبه با یک تلویزیون هندی بنام (NDTV) گفت، ناممکن است که طالبان در دولت آینده افغانستان هیچ نقشی نداشته باشند، اما این نقش نباید غالب باشد.

ظریف افزود: «ما در منطقه و فراتر از آن، برای کمک به افغان‌ها در این تصمیم باید زمینه‌سازی کنیم نه این که تحمیل کنیم. فکر می‌کنم هیچ کس در منطقه، دولتی تحت سلطه طالبان را به نفع امنیت منطقه نمی‌داند. فکر کنم در این زمینه تقریبا یک اتفاق نظر وجود دارد».

قابل ذکر است که نمایندگان طالبان اخیراً با مقام های ایرانی در تهران گفت¬وگو کردند که این خبر را دولت ایران و گروه طالبان نیز تایید کردند.

عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اخیراً وارد کابل شد و جزئیات گفت¬وگو اش با طالبان را به رهبران حکومت افغانستان گزارش داد.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دو هفته پیش به کابل سفر کرد و تایید نمود که ارتباط ایران با گروه طالبان با هماهنگی حکومت افغانستان صورت می گیرد و این روند ادامه خواهد یافت.