.
.
.

موضوع امنیت هدف اصلی سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنج شنبه 3 ژانویه 2019 عازم کشور هند شد. موضوع امنیت هدف اصلی این سفر است.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای نوشت: «داکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت رسمی مشاور امنیت ملی هند به منظور گفتگو در مورد همکاری های دو جانبه عازم آن کشور شد».

شماری از رسانه‌های هندی هم گزارش دادند که همکاری های دوجانبه و موضوع امنیت از بحث های اصلی و کلیدی اجیت دوول، مشاور امنیت ملی هند با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان می‌باشند.

قابل ذکر است که کشور هند از جمله کشورهای است که با افغانستان روابط نزدیک دارد و حکومت کابل همواره هند را به عنوان «دوست صادق» یاد کرده است.

کشور هند از سال های طولانی تا کنون میلیارد ها دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده و از جمله کشورهای است که بیشترین سرمایه گذاری را در بخش زیربنایی این کشور انجام داده است.

بند سلما یکی از بندهای مهم افغانستان است که با کمک مالی هند در ولایت هرات در غرب افغانستان ساخته شده است.