.
.
.

قیمت جلغوزه افغانستان پس از صادرات به چین دوبرابر شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اتاق تجارت وصنایع افغانستان روز دوشنبه 10 دسامبر اعلام کرد، افزایش صادرات جلغوزه به بیرون از کشور، سبب شده‌ که بهای این میوه دربازارهای داخلی افزایش یابد.

با آغاز صادرات جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به چین، بهای این میوۀ با ارزش دربازارهای این کشور به دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش طلوع نیوز، درحال حاضر، بهای هرکیلوگرام جلغوزه در بازارهای کابل تا 2800 افغانی ( 37 دالر امریکایی) می‌رسد درحالیکه این رقم درحدود 8 ماه پیش به 1500 افغانی( 20 دالر امریکایی) بود.

در همین حال، دفتر مشاور رییس‌جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکی می‌گوید که تا کنون در حدود 600 تُن جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به چین، صادر شده‎است.

شماری از فروشنده‌گان میوه‌های خشک در بازارهای کابل می‌گویند که از 8 ماه بدینسو و هم‌زمان با آغاز صادرات جلغوزه به چین، بهای این میوه گران‌بها به گونۀ چشمگیری، افزایش یافته‌است.

آنان می‌گویند که درحال حاضر یک کیلوگرام جلغوزه در این بازارهای داخلی تا 2800 روپیه افغانی، به‌فروش می‌رسد.

حسیب الله، فروشنده میوه خشک در کابل گفت: «جلغوزه میوه‌یی است که تقاضا کننده آن زیاد است، و مردم زیاد می‌خرند، امسال به خاطر افزایش صادرات آن تا سه هزار افغانی به فروش می‌رسد».

عبیدالله، یک فروشندۀ دیگر افغان گفت: «پارسال جلغوزه 1500 تا 1800 به فروش می‌رسید، امسال به خاطر اینکه بیشتر آن صادر می‌شود، قمیت آن از 2800 تا سه هزار به فروش می‌رسد».

از سوی دیگر، میرزمان پوپل مسئول انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: «علت اصلی که در بازارهای افغانستان جلغوزه نرخ واقعی خود را پیدا کرده، به چین و دیگر کشورهای اروپایی صادرات آن زیاد شده‌است».

سمیر رسا، مسئول روابط عامه دفتر مشاوریت رییس‌جمهوری در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «تنها شش هزار تن جلغوزه سیاه به شهر شانگهای چین از طریق دهلیز هوایی، ارسال شده‌است».

وجود کوه‌های انبوه ازجنگل‌های جلغوزه در بخش‌های جنوب وجنوب شرقی افغانستان سبب شده‌است که این کشور فرصت‌های بزرگی برای برداشت جلغوزه را درمنطقه داشته باشد.

بربنیاد آمارهای داده شده، ارزش جلغوزه افغانستان سالانه به حدود دو میلیارد دالر تخمین می‌شود؛ اما امسال نخستین بار است که این کشور ازاین میوه گرانبها، درآمد خوبی به دست می آورد.