.
.
.

صلح افغانستان محور بحث نشست چهار جانبه ابوظبی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شورای امنیت ملی افغانستان روز پنج شنبه 15 نوامبر 2018 اعلام کرد، نشست چهار جانبه ابوظبی در مورد روند صلح این کشور برگزار شد.

این شورا با نشر خبرنامه‌ای نوشت، نماینده کشورهای افغانستان، پادشاهی عربی سعودی، امارات متحده عربی و امریکا در این نشست حضور داشتند.

در این خبرنامه آمده است: « در نشست چهارجانبه، در مورد تلاش‌های بین المللی برای موفقیت و پیشرفت پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث‌های مفصل صورت گرفت. جانبین دراین زمینه به یک سلسله توافقات که بتواند خواست‌های برحق مردم افغانستان را در پروسه صلح تأمین نماید، دست یافتند».

شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه اش نوشته است، اعضای نشست چهارجانبه ابوظبی متعهد شدند تا دولت و مردم افغانستان را در راستای رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک کنند.

قابل ذکر است که حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است، در هرجای که نشست در مورد روند صلح این کشور برگزار می گردد، حکومت کابل از آن استقبال می نماید اما باید رهبری و مدیریت صلح به رهبری و مالکیت افغان ها باشد.