.
.
.

پشتون‌ها؛ بزرگترین قوم افغانستان را بشناسید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پشتون‌ها یکی از بزرگترین گروه قومی در افغانستان‌اند که بیشتر در نواحی شرقی و جنوبی این کشور متمرکز شده‌اند اما به‌طور پراکنده در تمام افغانستان زندگی می‌کنند.

پشتون‌های افغانستان مسلمان، بیشتر پیرو مذهب سنی حنفی و اقلیتی کوچکی از آنان شیعه دوازده امامی هستند.

وقتی از پشتون‌ها می‌گوییم به فکر کلمه «افغان» می‌افتیم، چون مقوله‌هایی وجود دارد که در گذشته فقط به پشتون‌ها در افغانستان، «افغان» می‌گفتند اما پس از استقلال این کشور، دولت افغانستان واژهٔ «افغان» را به همه مردم افغانستان اطلاق کرد.

مقوله‌های دیگری نیز در مورد کلمه «افغان» وجود دارد که این کلمه در گذشته لقب ومرتبتی بوده که به سوارکاران اتلاق میافت، نه به قوم و یا قبیله‌ای خاصی.

قابل ذکر است که قانون اساسی افغانستان نیز هر یک از شهروندان این کشور را صرف نظر از قومی که بدان تعلق دارد «افغان» اطلاق می‌کند.

نفوس پشتون‌ها در افغانستان

قسمی که ذکر کردیم پشتون‌ها بزرگترین قوم در افغانستان‌اند. در طول چند صد سال گذشته تخمین‌هایی در مورد نفوس اقوام این کشور توسط مراجع مختلف صورت گرفته که تمامی آنها قوم پشتون را بزرگترین قوم برشمرده و درصدی نفوس این قوم را از 38 درصد تا 70 درصد تخمین کرده‌اند.

زبان پشتو

پشتون‌ها به زبان پشتو که از شاخه زبان‌های آریایی است صحبت می‌کنند. زبان پشتو در افغانستان، قسمت شمال‌غربی پاکستان وهمچنان در مناطقی از هند که پشتون‌ها حضور دارند متداول است. تعداد معدودی از پشتو زبانان در چیترال و کشمیر نیز وجود دارند.
جیمز دارمستتر، شرق شناس فرانسوی در مورد زبان پشتو چنین نوشته است: «پشتو یکی از بقایای زبان اویستایی است که کتاب مقدس زردتشتیان به این زبان (اویستایی) نوشته شده است».

رسوم پشتون‌ها

اتن، شامل فرهنگ و رسوم پشتون‌ها است، اتن مانند یک حلقه توسط مردان و زنان به طور جداگانه می‌باشد برای انجام یک نوع رقص گروهی خاص.

لباس‌ها

پشتون‌ها بیشتر از لباسی که به آن در افغانستان «پیراهن و تمبان» می‌گویند به تن می‌کنند، لنگی یا دستار بستن بر روی سر برای مردان نیز بیشتر مربوط پشتون‌ها در افغانستان می‌شود.