.
.
.

افغانستان پس از 26 سال مدیریت حریم هوایی ملکی خود را در دست گرفت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان بامداد امروز پنج شنبه 9 اوت 2018 رادار فرودگاه بین المللی حامد کرزی را افتتاح کرد.

فاضل فضلی، مشاور ارشد رییس جمهوری افغانستان در صفحه رسمی توییترش نوشت:"افغانستان پس از 26 سال، مدیریت حریم هوایی ملکی خود را در دست گرفت."

در همین حال، ملک ستیز، کارشناس سیاسی افغان در روابط بین الملل به تازگی در صفحه رسمی فیسبوک اش در مورد فرودگاه کابل و نام گذاری این فرودگاه بنام فرودگاه بین المللی حامد کرزی انتقاد کرده است.

او در صفحه رسمی فیسبوک اش نوشته است:"یکی از شاخص‌های مهم پای‌تخت‌های سیاسی دولت‌ها را فرودگاه‌های آن که باب وصل با جهان است می‌سازد. بر بنیاد معیارهای که برای پای‌تخت‌ها سیاسی جهان تعیین شده است یک پای‌تخت شش ملیونی باید دارای سه فرودگاه باشد که هر کدام دارای بیست دهلیز وصل با هواپیما باشد. برای شهر شش‌ملیونی خدمات ارایه کند 150 میلیون دالر ارزش دارد. اما فردوگاه 150 ملیون دالری ظرفیت زیادی برای تقویت اقتصادی فردوگاه‌ها و بهبود خدمات دارد به‌شرطی‌که از مدیریت سالمی بهره‌مند باشد".

ملک ستیز ادامه داده است:"فردوگاه کابل که دروازه اتصال ما با جهان است دارای دو دروازه وصل با هواپیما ها می‌باشد که به شدت مشغول و بی‌نظم است. فرودگاه کابل دارای دو سالون‌ انتظار می‌باشد که خدمات ابتدایی نمی‌تواند برای مسافران ارایه دهد. دهلیز‌های Check-in نیز توسط ‌موسسات بزرگ هواپیمایی اشغال است و مسافران سرگردان را به اراده خود سازگار ساخته اند."

ملک ستیز در نوشته اظهار داشت:"حتا همین فرودگاه به نام جلالت‌ماب حامد کرزی ثبت است. بعضا احساس خوشی می‌کنم که چنین فرودگاه به نام ابن سینا نیست. شاید همین فرودگاه شایسته نام حامد کرزی است".