.
.
.

سیگار از ضعف و فساد گسترده لوی‌سارنوالی (دادگاه عالی) افغانستان پرده برداشت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه‌‌اش از کارکرد لوی‌سارنوالی (دادگاه عالی) افغانستان انتقاد کرده و این نهاد را در به محاکمه کشانیدن افراد زورمند ضعیف عنوان کرده است.

براساس گزارش تازه سیگار، شمار زیاد قضایای فساد اداری در افغانستان به دلیل نبود اراده سیاسی، رسیدگی نمی‌شود.

سیگار بیشتر از کارکرد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، انتقاد کرده و گفته است که وی در کار به محاکمه کشانیدن افراد زورمند و مبارزه با فساد اداری عملکرد ضعیف داشته است.

در ادامه گزارش سیگار آمده است، لوی‌سارنوالی (دادگاه عالی) افغانستان در رسیدگی به قضایای فساد اداری، توانایی اندکی از خود نشان داده و ادارات همکار با این مرکز چون وزارت داخله که مسئول بازداشت متهمان فساد اداری است، کارکرد عملی نداشته‌اند.

براساس این گزارش، بیش از 100 امر دستگیری عاملان فساد در افغانستان، به دلیل بی‌اعتنایی وزارت امور داخله این کشور، تطبیق و عملی نشده یا هم «عاملان زورمند فساد» حکم جلب را نادیده گرفته و مشروعیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را زیر سوال برده‌اند.

سیگار از فساد گسترده در درون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در افغانستان نیز پرده برداشته و گفته است، نزدیک به 40 درصد دادستان‌های این دو اداره در امتحان پولیگرافی یا «آزمایش دروغ یابی» ناکام مانده‌اند.