.
.
.

یک فرمانده ارشد افغان: «دولت ایران دشمن ماست»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

براساس گزارش سایت خبری سلام تایمز؛ جنرال نورالله قادری، فرمانده قول اردوی(سپاه) 207 ظفر در غرب افغانستان به تازگی مدعی شد، که دولت ایران در برابر افغانستان سیاست دوگانه دارد و دولت ایران دشمن افغانستان است.

قادری گفته است، دولت ایران مداخله خود را در افغانستان با تمرکز بر ولایت فراه در غرب این کشور افزایش داده است.

جنرال نورالله قادری تاکید کرده است، ایران در برابر حکومت افغانستان سیاست دوگانه دارد، در حالیکه خود را دوست مردم افغانستان وانمود می کند، در واقعیت دشمن بوده است.

قادری گفته است:«ما یک دشمن بیرونی داریم و با هر طرف دست به گریبان هستیم. ما با ایران کشوری که آن را دوست خود می گوییم 290 کیلومتر مرز مشترک داریم. اما بر عکس ایران دشمن ما است».

جنگ کمبود آب در آینده

سلام تایمز در گزارش اش به نقل ااز تحلیلگران افغان نوشته است، منافع ایران هم چنان در گرو تأمین آب ولایت های شرقی اش است و نگران است که بند بخش آباد ولایت فراه در آینده تهدیدی برای این امر محسوب شود.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران اخیراً گفته بود، که ساخت بندهای آبگردان در کشورهای همسایه از جمله افغانستان برای شان قابل قبول نیست.

محمد رفیق شهیر فعال سیاسی افغان گفته است، حکومت ایران از جلوگیری از آسیب دیدن ولایت های شرقی این کشور منحیث توجیهی برای جلوگیری از احداث بند بخش آباد ولایت فراه افغانستان استفاده می کند.

شهیر گفته است:«بحث آب برای ایران مهم است. افغانستان پیش از این حکومت مقتدر نداشت تا منابع آبی اش را مهار بسازد. ولی اکنون که اولین پروژه های آبی بوسیله حکومت افغانستان عملی می شود این موضوع برای ایران بسیار حساس است. مناطق شرقی ایران با خشکسالی شدید مواجه بوده است و مظاهره های زیادی به خاطر کمبود آب به راه افتاده است».

براساس گزارش سلام تایمز، حرکت صلح خواهی مردمی نیز اخیراً در برابر سفارت ایران در کابل خیمه های تحصن برپا کرده بود و در بنرهای شان خطاب به مردم ایران نوشته کرده بودند:«حکومت شما مصروف تجهیز گروه های ستیزه جو در افغانستان است».

در بخش دیگر از بنرهای تحصن کنندگان نوشته شده بود:«خطاب به مردم ایران! آب ما زنده گی شما را نجات می دهد، اما حکومت شما زنده گی ما را از ما می گیرد».

اما مقام های ایرانی همواره هرگونه روابط و همکاری مالی و نظامی با طالبان را رد کرده و گفته اند، ایران برای تأمین صلح در افغانستان با طالبان فقط تماس دارد اما رابطه ندارد.