.
.
.

ابوظبی: در اجرا پروژه های زیربنایی با افغانستان همکاری می کنیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک اداره توسعه اقتصادی امارات متحده عربی به تازگی وعده داده است که در زمینه اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی با افغانستان همکاری می کند.

به گزارش خبرگزاری پژواک؛ صندوق توسعه ابوظبی وابسته به دولت امارات متحده عربی برای حمایت از پروژه های بزرگ زیربنایی درافغانستان، یک نشست برگزار کرده است که در آن نمایندگان اداره های توسعه یی کشورهای عربی شرکت کرده اند.

اداره صندوق توسعه ابوظبی روز پنجشنبه 19 آوریل با انتشار خبرنامه ای نوشت، در نشست مذکور افزون بر مسؤلین امارات متحده عربی، هیأتی از افغانستان به ریاست محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهوری افغانستان در امور زیربناها نیز شرکت کرده است.

محمد سیف السویدی، رئیس صندوق توسعه ابوظبی گفت که با اجرای چنین برنامه ها و نشست ها، افغانستان این توانمندی را کسب خواهد کرد تا به اهداف اقتصادی و توسعه یی درهمه عرصه ها نایل گردد.

او افزود، امارات متحده عربی حاضراست درهربخش با افغانستان همکاری کند تا این کشور بتواند بر چالش های اقتصادی غلبه کند.

رئیس صندوق توسعه ابوظبی علاوه کرد، دولت امارات آماده هر نوع همکاری برای توسعه اقتصادی دوام دار و باثبات در افغانستان می باشد.

السویدی تصریح کرد که امارات ازسال 1977 میلادی تا اکنون درعرصه های مختلف به افغانستان کمک کرده و درپروژه های کلیدی سهم گرفته است.

در همین حال، همایون قیومی مشاور رئیس جمهوری افغانستان دربخش زیربناها، در این نشست از صندوق توسعه ابوظبی امارات متحده عربی بخاطر کمک و همکاری با افغانستان قدردانی کرد.

قیومی گفته است، صندوق توسعه ابوظبی وابسته به دولت امارات، در صدر اداراتی قراردارد که پروژه ها را در افغانستان تمویل کرده است و باعث ایجاد تغییر درزندگی مردم افغانستان شده است.

قرارمعلومات منبع، صندوق توسعه ابوظبی از 1977 تا اکنون 14 پروژه بزرگ درافغانستان، 1.2میلیارد درهم کمک کرده است.

این نشست درحالی دایر شده است که قراراست درآینده نزدیک یک کنفرانس بزرگ جهانی درمورد افغانستان درامارات متحده عربی برگزار شود.