.
.
.

25 میلیون دالر کمک امریکا به افغان‌های متاثر از جنگ، حوادث طبیعی وقحطی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اداره انکشاف بین‌المللی امریکا جهت حمایت از افغان‌های متاثر از جنگ و حوادث طبیعی مبلغ 25 میلیون دالر را به برنامه غذایی جهان فراهم کرد.

بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی افغانستان، برنامه غذایی جهان در افغانستان از این کمک در عملیات امداد و نجات، جهت فراهم کردن کمک‌های نقدی و غذایی به حدود 1.7 میلیون افغان که اکثراً زنان و کودکان متأثر از جنگ، حوادث طبیعی، و قحطی اند، استفاده خواهد کرد.

هربرت اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت: "برنامه غذایی، جهان را قادر می‌سازد که یکجا با مردم محلات در راستای امداد و نجات باشندگان محلی از طریق برنامه‌های که موجب توانمند شدن خانواده‌های آسیب‌پذیر، فراهم شدن مجدد زمینۀ معیشت مردم، و آمادگی برای حوادث آینده می‌شود، کار کند".

قابل ذکر است، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا بزرگترین کمک کننده به برنامه غذایی جهان در افغانستان بوده و از سال 2017 به این‌سو مبلغ 89 میلیون دالر امریکایی را به برنامه غذایی جهان کمک کرده است.

بر اساس این گزارش، کمک‌های بشردوستانۀ ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا جوابگوی نیازمندی‌های جدی افغان‌های به شدت آسیب‌پذیر درزمینه‌های چون آب، بهداشت و نظافت فردی، خدمات صحی اولیۀ اضطراری، سرپناه، و نیازمندی‌های غیرغذایی، غذا و مواد تغذیوی می‌باشد.