.
.
.

نشست "پروسه کابل" با بستۀ پیشنهادی صلح برای طالبان برگزار شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه 28 فوریه دومین نشست "پروسه کابل" را افتتاح کرد.

این نشست در مورد صلح و امنیت افغانستان برگزار شد و نمایندگان 25 کشور و سه سازمان بین المللی در این نشست شرکت کرده‌اند.

رییس جمهور افغانستان در این نشست یک بستۀ پیشنهادی به گروه طالبان ارائه کرد که در آن چگونگی صلح با حکومت کابل مشخص شده‌است.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان گزارش داد، محمد اشرف غنی در این نشست گفت، مردم افغانستان خواهان ایجاد اصلاحات گسترده‌اند و متحدانه در برابر تمام مشکلات عمل می‌کنند.

غنی افزود، موقعیت راهبردی افغانستان فرصت‌های خوبی را مساعد می‌سازد تا این کشور تبدیل به کلید رفاه برای منطقه گردد.

رییس جمهوری افغانستان در سخنرانی‌اش در مورد صلح گفت:" نماینده‌گان علما، جامعۀ مدنی، بزرگان قومی، سرمایه گذاران، دهاقین و کارگران، کارشناسان، احزاب سیاسی، محصلین و استادان، و سایر گروه‌ها بر ضرورت صلح از دیدگاه‌های متمایز تأکید داشته‌اند."

در این نشست یک بستۀ پیشنهادی برای طالبان نیز ارائه شد که خط صلح را برای طالبان مشخص می‌سازد تا چگونه با حکومت کابل صلح کنند.

در متن پیشنهادی صلح حکومت افغانستان برای طالبان آمده است:"همۀ جوانب جامعۀ افغانی، در مشوره با دولت و شورای عالی صلح، بر خواست تأمین صلح به اجماع رسیده‌اند و زنان در این گفتمان عمومی فعالانه اشتراک داشته‎اند تا از حقوق حقۀ شان که در قانون اساسی تضمین شده است، حفاظت کنند."

ماده‌های متن پیشنهادی صلح برای طالبان

در این بستۀ پیشنهادی آمده‌است که حکومت این پیشنهاد را بدون پیش‌شرطی، به‌منظور دست‌یابی به موافقتنامه صلح که شامل موارد ذیل باشد، ارائه می‌کند:
1- تأمین حقوق و مکلفیت‌های تمامی اتباع (به‌ویژه زنان) مطابق قانون اساسی؛

2- پذیرفتن قانون اساسی ویا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی؛


3- پیشبرد فعالیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون؛


4- اجازه ندادن برای هیچ گروه مسلحی که با شبکه‌های تروریستی فراملی، سازمان‌های تبهکار فراملی و نهادهای دولتی ویا غیر دولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان استند.


گام‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان


حکومت افغانستان گام‌های ذیل را برای آشتی و مصالحه با طالبان ارائه کرده است:
1- یک روند سیاسی: آتش‌بس، شناخت به عنوان حزب سیاسی، ترتیبات اعتماد سازی انتقالی و انتخابات فراگیر، معتبر، آزاد و عادلانه؛
2- یک چارچوب قانونی: بازنگری قانون اساسی، عدالت و حل شکایات، تطبیق قوانین و فرامین، رهایی زندانیان و حذف نام آنان از لیست تحریم‌ها؛
3- سازمان‌دهی مجدد نهادهای دولت: حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه و انکشاف متوازن، استقرار مجدد مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی؛
4- امنیت: تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجدداً به دولت مدغم می گردند؛
5- توسعه و انکشاف اقتصادی/اجتماعی: رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساویانه به زمین و دارایی های عامه، مبارزه با فساد، برنامه های ملی اشتغال‌زایی، ادغام مجدد مهاجرین و جنگجویان سابق؛
6- حمایت و مشارکت جامعه بین‌المللی: حمایت مالی دیپلوماتیک، حذف تحریم¬ها و وضعیت جنگجویان خارجی؛
7- روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت و تأیید میکانیز‌م‌ها و ترتیبات.

در متن پیشنهاد آمده است که از طالبان توقوع می رود تا، نظریات خویش را در مورد روند صلح، که هدف آن کشانیدن آنها به مثابه یک سازمان به گفتگوهای صلح است، ارائه کنند.

ماده‌های پیشنهادی برای حمایت بین المللی

در متن این بستۀ پیشنهادی صلح برای طالبان آمده‌است که افغانستان از سال 2001 بدینسو مورد حمایت سخاوتمندانه بین المللی قرار گرفته است که ما از آن قدردانی می‌کنیم. از آن جایی که تعهدات موجوده از طریق میکانیزم‌های به خوبی تعریف‌شده تنظیم می‌شود، حمایت بین‌المللی در مورد صلح و ثبات را در ساحات ذیل پیشنهاد می‌کنیم:


1- حمایت همآهنگ‌شده بین المللی دیپلوماتیک برای پیشنهاد صلح به طالبان؛
2- یک ابتکار منطقه¬یی که تلاش¬های گوناگون کشورها یا سازمان¬های منطقوی را با پروسۀ کابل همآهنگ کرده و از پیشنهاد صلح با طالبان حمایت کند؛
3- گفتگوهای جِدِّی به رهبری جهان اسلام جهتِ مقابله با استفاده از برداشت و تفسیر از متون دینی برای توجیه نمودن جنگ¬های تعریف ناشده؛
4- تلاش¬های هماهنگ شده و همگانی برای قناعت دادنِ پاکستان در رابطه با فوائد و مزایای یک افغانستان با ثبات برای راه اندازی گفتگوهای همه جانبه دولت با دولت و حمایت از پیشنهاد صلح با طالبان؛
5- پشتیبانی از تطبیق موافقتنامۀ صلح، بویژه ادغام مجدد مهاجرین وجنگجویان سابقه؛
6- حمایت از هرگونه ابتکاری در راستای تأمین صلح در افغانستان از طریقِ پشتیبانی از ترانزیت، تجارت وسرمایه گذاری، اصلاحات و استراتیژی مبارزه علیه فسادِ اداری دولت و حمایت از انتخابات پارلمانی 1397 و ریاست جمهوری 1398.

صدور گذرنامه و ویزا برای طالبان

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در سخنرانی‌اش گفت، حکومت وحدت ملی به گشایش دفتر طالبان، صدور پاسپورت و آزادی سفر به آن‌ها، کمک کرده و از میان برداشتن تحریم‌ها، دسترسی آنها به رسانه‌ها و انتقال خانواده‌های آن‌ها موافقت خواهد نمود.

غنی افزود، شورای عالی صلح که توسط یک تیم مسلکی حکومت حمایت می‌شود، تیمی را برای مذاکرات معرفی خواهد کرد؛ تیمی که زنان و اعضای جامعۀ مدنی نیز در آن عضویت خواهند داشت.

او علاوه کرد، محل برگزاری ترجیحاٌ کابل بوده اما گزینه‌های دیگر می‌توانند منجمله کشورهای اسلامی غیر دخیل در این جنگ، یکی از دفاتر ملل متحد و یا کشور ثالث باشد.