.
.
.

سازمان مشارکت بین‌الملل بودجه: افزایش شفافیت در بودجه افغانستان طی 2 سال گذشته

افغانستان در خصوص شفافیت بودجه ملی مقام دوم را در منطقه کسب کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است که دولت افغانستان در دو سال گذشته شفافیت در خصوص بودجه ملی را افزایش داده است و سازمان مشارکت بین‌المللى بودجه در گزارش خود اعلام کرد که در بودجه سال 2017، نیپال از لحاظ شفافیت مقام نخست و افغانستان مقام دوم را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری "افق"، بر اساس بررسی‌های دیدبان شفافیت افغانستان و مشارکت بودجه بین‌المللی، شفافیت در بودجه ملی افغانستان 49 امتیاز، مشارکت مردم در بودجه 10 امتیاز و نقش نظارت بودجه توسط قوه مقننه و اداره عالی تفتیش 43 امتیاز از صد امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که این اداره در همکاری با نهاد بودجه بین‌المللی طی یک ماه بررسی‌هایی را در راستای شفافیت بودجه، مشارکت مردم در بودجه، نحوه دسترسی به اطلاعات در مورد بودجه و نظارت از تطبیق بودجه این کشور انجام داده است.

این بررسی بر اساس "شاخص بودجه باز" صورت گرفته و شفافیت در بودجه ملی افغانستان در سال 2017 بررسی شده است.

سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که دولت افغانستان طی 10 سال گذشته در راستای ایجاد شفافیت در بودجه پیشرفت خوبی داشته است.

وی افزود که اطلاعات ارائه شده در قالب اسناد کلیدی مربوط به بودجه که توسط دولت افغانستان منتشر می‌شود محدود است.

به گفته او، همچنین دولت افغانستان در راستای مشارکت مردم در بوجه فرصت‌های اندکی را فراهم می‌سازد.

او تاکید کرد که نقش نظارتی قوه مقننه و اداره عالی تفتیش در تطبیق بودجه نیز "بسیار محدود" است.

سازمان مشارکت بین‌المللى بودجه در گزارش خود اعلام کرد که در بودجه سال 2017، نیپال از لحاظ شفافیت مقام نخست و افغانستان مقام دوم را در منطقه کسب کرده است.