.
.
.

گلبدین حکمتیار: عملیات انتحاری یک وظیفه مقدس است

رهبر حزب اسلامی افغانستان ایران را پشت پروژه داعش در این کشور دانست

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در مصاحبه با یک رسانه افغانی، روز شنبه 10 فوریه، کشته شدن انسان‌های بیگناه را در هر گونه عملیات از طرف هر گروهی حرام خواند اما عملیات استشهادی را که مشابه عملیات انتحاری میداند یک وظیفه مقدس بیان کرد.

بر اساس مصاحبه شبکه خبری "آریانا نیوز"، گلبدین حکمتیار در مورد حملات که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه می‌شود چنین گفته است: “هر عملیات که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت می‌کند، در نتیجه آن انسان‌های بیگناه کشته میشه را اسلام رد می‌کند و ما با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم".

اما او حملات انتحاری را شبیه عملیات استشهادی دانست و افزود که این گونه عملیات یک وظیفه مقدس در اسلام می‌باشد.
رهبر حزب اسلامی هم چنان اظهار داشت که در پشت پروژه داعش در افغانستان ایران قرار دارد و توسط ایران به افغانستان آورده می‌شوند.

وی گفت: "شما می‌گویید انتحاری ولی ما می‌گوییم استشهادی؛ عملیات انتحاری عملیات است که کسی از زندگی خود بیزار آمده و خودکشی می‌کند انتحاری یعنی خودکشی، عملیات استشهادی یعنی عملیات که کشته شدن آن درین عملیات 100 درصد یقینی است ولی بر اهداف مقدسی است قطعا ما ازین حمایت می‌کنیم.”

قابل ذکر است که پیش از پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح چندین حمله انتحاری از سوی هواداران این گروه در افغانستان انجام شده بود.

رهبر حزب اسلامی افزود:" حلقه‌های نیرومند در داخل نظام وجود دارد در داخل حکومت، اداره و نظام که که موترهای شیشه سیاه شانه با وسایل و افراد شان انتقال میته همکاری می‌کند حمایه می‌کند و با مخالفین دست دارند.”

گلبدین حکمتیار پس از مذاکرات طولانی در ماه میزان سال 1395 با حکومت وحدت ملی (حکومت فعلی) افغانستان به توافق سیاسی دست یافت و به کابل برگشت.