.
.
.

چین در بخش نظامی به افغانستان کمک می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

معاون سفير چين در کابل، بر همکارى کشورش در روند صلح افغانستان تاکيد کرده و مى‌گويد که اخيراً يک رابطۀ سه جانبه ميان چين، افغانستان و پاکستان ايجاد شده است و اين رابطه، در مبارزه عليه "تروريزم" و تامين صلح موثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری "پژواک"، روز شنبه 20 ژانویه در نشستى که زير نام "روابط دوجانبه افغانستان و چين، نقش چين در تغييرات جيو- پوليتيک منطقه"، از سوى مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوى در کابل برگزارشده بود، شمارى از کارشناسان افغان و چينايى روى روابط دو کشور گفتگو کردند.

عبدالباقی امين رئيس مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوی در اين نشست گفت، در کنار اين که افغانستان در بخش انکشاف، صنعت، زراعت و رشد اقتصادی به چين ضرورت دارد، چين نيز به افغانستان نياز دارد.

وی نقش چين را در روند صلح در افغانستان ارزنده خوانده و گفت: "چين می‌تواند بخاطر تفاهم ميان امريکا و روس و تفاهم ميان افغانستان و پاکستان نيز نقش مهمی را بازی کند."

ژانگ ژيکسن معاون سفير چين در کابل، بر حمايت دوامدار کشورش با افغانستان در عرصه‌هاى مختلف تاکيد کرده گفت که چين به ادامه کمک هايش تلاش می‌کند تا افغانستان به مرکز اقتصادی و سياسی منطقه مبدل گردد.

وی افزود: "ما اکنون تصميم گرفتيم که افغانستان را در بخش نظامی کمک کنيم و در ارتقای ظرفيت نظامی نيز با افغانستان کار کنيم؛ تا از اين طريق در کشورهای خويش و منطقه امن بياوريم."

موصوف افزود: "چين و افغانستان مخالف تروريزم‌اند و ما در اين خصوص اقدامات کرديم و از حکومت افغانستان تشکر می کنيم که بخاطر از بين بردن تروريستان ترکستان شرقی، با ما همکاری کرده است."

يادآوری می شود كه چین در استان سین کیانگ (ترکستان شرقی) که اکثریت آن را مسلمانان آیغور تشکیل می‌دهند، با مشکلاتی روبروست.و مخالفان خود را در این استان تروریست می‌نامد.

معاون سفير چين در کابل، از داشتن روابط نيک کشورش با پاکستان ياد کرده گفت که اخيراً يک رابطه سه جانبه ميان چين، پاکستان و افغانستان ايجاد شده است و اين رابطه سه جانبه، در مبارزه عليه “تروريزم” و تامين صلح و ثبات منطقوى موثر خواهد بود.