.
.
.

پارلمان افغانستان به اظهارات اخیر رییس جمهوری این کشور واکنش نشان داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به دنبال اظهارات اخیر رییس جمهوری افغانستان که گفته بود "اعضای شورای ملی برای تعیینات و ترفیعات به وزارت داخله مراجع نکنند"، پارلمان این کشور واکنش نشان داد.

به واکنش منابع خبری افغانستان، در نشست روز چهارشنبه 10 ژانویه مجلس نمایندگان این کشور، عبدالرووف ابراهیمی، رییس این مجلس گفت: "پارلمان از قانون اساسی کشور، صلاحیت‌هایش را می‌گیرد نه رهبران دولت".

رییس پارلمان افغانستان خطاب به رییس جمهوری این کشور گفت، قانون در وزارت‌خانه‌ها به شکل یک‌سان تطبیق نمی‌گردد و ما مجبور می‌شویم جهت حل مشکل به نزد وزیران مراجعه می‌کنیم

عبدالرووف ابراهیمی گفت که اگر قانون تطبیق گردد و مردم به حق شان برسند، ما نیاز نداریم که به وزارت‌خانه‌ها در نزد وزیران مراجعه کنیم.

وی گفت: " رییس جمهور که از قانون سخن می‌گوید باید توضیح دهد که در کجایی قانون آمده از یک قوم و یاهم از یک ولایت، چند وزیر و چندین مقام‌ بلند ربتۀ دولتی استخدام گردد".

وی همچنان وعده داد که وکیلان پس از این به وزارت‌خانه مراجعه نخواهند کرد، در صورتی مشکلات مردم بدون تعصب حل گردد و به نهادهای مربوطۀ شورای ملی دستور داد تا سیستم کدری تمام وزارت‌خا‎‌نه‌ها را بخواهند و بررسی نمایند.

این درحالی‌ است که محمداشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشستی در کابل به شدت از مداخلۀ نماینده‌گان در امور مقرری‌های وزارت‌خانه‌ها و مخصوصا وزارت امور داخله انتقاد کرد.

رییس جمهوری افغانستان دستور داد تا پس از این اگر وکیلان جهت تقرری‌ها، تغییر و تبدیل کارمندان دولتی به وزارت داخله مارجعه کنند، جریان مصاحبۀ شان را ثبت و به رسانه‌ها فرستاده شود.

به گفته رییس جمهوری افغانستان هر سربازی که به اساس واسطه در چوکات وزارت امور داخله آمده‌اند، یا سنگر را رها یا فردا به یک دزد تبدیل خواهد شد.