.
.
.

ریاست جمهوری افغانستان طرح کنترل حریم فضایی توسط رادار را تصویب کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه 27 دسامبر 2017، طرح کنترل حریم فضایی توسط رادارها که از سوی اداره مستقل هوانوردی ملکی این کشور ارائه گردیده بود را تصویب کرد.

بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، پس از بحث‌های همه‌جانبه، این طرح مورد تصویب قرار گرفت و به منظور تطبیق آن از سوی ریاست جمهوری این کشور هدایت داده شد.

سیستم جدید رادار افغانستان به هزینه 90 میلیون یورو خریداری و در این کشور فعال شده است.

این سیستم از پیش‌رفته‌ترین سیستم‌های رادار جهانی‌ است که به افغانستان توانایی کنترل تمام حریم فضایی را مهیا خواهد ساخت.

خطوط هوایی بیش‌تر، ظرفیت بیش‌تر فضایی و کاهش در مدت و مصارف پروازها از جمله خوبی‌های سیستم جدید این رادار گفته شده است.

قابل یاد آوری است که افغانستان در 2015 کنترل حریم‌هوایی‌‌اش را از نیروهای ناتو تسلیم شد و اکنون این سیستم جدید رادار کنترل حریم فضایی را آسان‌تر خواهد ساخت.