.
.
.

11 نامزد وزیر جدید وزرات‌خانه‌های افغانستان از سوی پارلمان رای اعتماد گرفتند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس نمایندگان افغانستان به 11 نامزد وزیر جدید که از سوی رییس جمهوری این کشور معرفی شده بود در نشست روز دوشنبه 2 دسامبر 2017، رای اعتماد داد و یک نامزد وزیر را رد کرد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، از میان 12 نامزد وزیر جدید که هفته گذشته جهت کسب رای اعتماد نمایندگان از سوی رییس جمهوری این کشور معرفی شده بودند 11 تن آنان رای اعتماد و تنها نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن نتوانست رای اعتماد این مجلس را کسب کند.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان افغانستان در پایان روند رای دهی گفت: "جمعاً 12 نامزد وزیر به مجلس معرفی شده بودند که از این جمله 11 نامزد با اخذ رای اعتماد مجلس به حیث وزیر شناخته شدند ولی متاسفانه نرگس نهان رای لازم را کسب نکرد".

در همین حال، رییس مجلس نمایندگان افغانستان از رییس جمهوری این کشور خواست تا 4 نامزد وزیر دیگر و اعضای باقی مانده شورای عالی دادگاه عالی این کشور را نیز جهت کسب رای اعتماد معرفی کند.

فریبا کارگر عضو مجلس نمایندگان افغانستان در پایان رای‌دهی گفت، پارلمان زن ستیز یک بار دیگر زن ستیزی خود را ثابت کرد و به یگانه نامزد وزیر زن رای نداد؛ در حالیکه نمایندگان زن در مجلس در شروع روند رای‌دهی به نامزد وزرا خواستار رای علنی به این نامزد وزرا شدند.