.
.
.

واکنش‌ تند دانشجویان در کابل نسبت به خودکشی یک دانشجو بدلیل رد پایان‌نامه‌اش

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

زهرا خاوری دانشجوی سال پنجم دانشکده علوم وترنری دانشگاه کابل افغانستان روز دوشنبه 20 نوامبر 2017، به دلیل چندین بار رد شدن پایان نامه‌اش با خوردن زهر خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری "جمهور"، ماجرای خودکشی این دانشجو از آنجا شروع شد که گل احمد طنین استاد دانشکده علوم وترنری دانشگاه کابل، پایان نامه‌ تحصیلی او را چندین بار بدون دلیلی رد کرد.

خودکشی این دانشجو واکنش گسترده در رسانه‌های اجتماعی افغانستان پیدا کرد، کاربران افغان در صفحه‌های اجتماعی خواستار رسیدگی جدی به این قضیه شدند.

در واکنش به مسئله خودکشی این دانشجو صدها تن از دانشجویان دانشگاه کابل امروز سه‌شنبه در داخل دانشگاه کابل در یک حرکت اعتراضی گردهم آمدند.

این دانشجویان شعارهای مرگ بر تعصب، مرگ بر بی‌عدالتی، مرگ بر سیستم سرکوب و با نشر قطعنامه‌‌ای خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شدند.

در بخشی از این قطعه نامه آمده است " اقدم زهرا خاوری، اعتراض نمادین بر علیه نظام دیکتاوری حاکم بر فضای اکادمیک و همچنان اعتراض بر علیه مناسبات ارباب رعیتی میان دانشجو و استاد بوده که سال‌هاست این سیستم ناکارآمد قربانی‌های زیادی در افغانستان گرفته است".