.
.
.

جنجال بر سر افشای نامه‌ "قوم‌گرایانه" وزارت داخله افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

افشای نامه‌ی فرماندهی نظم عامه وزارت داخله افغانستان با محتوای قوم گرایانه، در این کشور جنجال بر پا کرد. در این نامه گفته شده به تاجیک‌ها در قطعۀ 500 نفری ضد آشوب که از سوی این وزارت ساخته شده راه داده نشود.

این نامه نشان می‌دهد که فرماندهی وزارت داخله افغانستان هدایت داده است که قطعۀ ضد آشوب در چوکات پولیس کابل متشکل از هزاره‌ها، ازبک‌ها و پشتون‌ها، به استثنای تاجیک‌ها تشکیل شود.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، این نامه موجی از انتقادها را متوجه حکومت این کشور کرده‌ است، اما دولت این کشور آن را اشتباه محض عنوان کرد.

افشای این نامه بازتاب بسیار گسترده در رسانه‌ها داشته و مردم افغانستان حکومت این کشور را به تبعیض و فاشیسم قومی متهم کردند.

این نخستین بار نیست که چنین دیدگاهایی که شهروندان افغانستان آن را تبارگرایانه عنوان کردند، از نهادهای دولتی افغانستان بیرون می‌شود، قبل از این، یک کارمند بلند پایه اداره امور ریاست جمهوری این کشور با پخش یک فهرست با دیدگاه‌های که تبارگرایانه خوانده شد، واکنش‌های بسیاری را در افغانستان بر انگیخت اما مدتی پس از آن این کارمند طی اظهاراتی گفت که او اشتباه کرده است.

اما اداره امور ریاست جمهوری افغانستان این اسناد را مفکوره شخصی وی عنوان کرده و گفت که این اسناد یک ورق ساده بود و این ورق از اداره امور نمایندگی نمی‌کند و نه هم این دیدگاه ادارۀ امور است.