.
.
.

مجلس سنای افغانستان: امریکا نباید فریب تمثیل پاکستان را بخورد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس سنای افغانستان روز یک‌شنبه 15 آکتوبر 2017، در پیوند به رهایی شهروندان امریکایی و کانادایی از سوی ارتش پاکستان گفت که این یک تمثیل است و امریکا نباید دوباره فریب بخورد.

به گزراش خبرگزاری "جمهور"، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنای افغانستان گفت، تمامی پایگاه‌های گروه‌های تروریستی جهان در پاکستان است و امریکا نباید به سادگی فشارهایش را از این کشور بردارد.

وی رهایی شهروندان امریکایی و کانادیی را از سوی ارتش پاکستان، تمثیل جدید آن کشور خواند و گفت که امریکا نباید فریب بخورد.

رییس مجلس سنای افغانستان همچنان گفت: "به انزوا کشاندن پاکستان در عرصه بین‌الملل جز دستاوردهای دولت افغانستان است و حکومت باید با استفاده از فرصت غلامان و مزدوران پاکستان را به روند صلح مجبور کند".

نجیبه حسینی عضو مجلس سنای افغانستان نیز در این باره گفت، رهایی شهروندان کانادایی خوش‌خدمتی پاکستان به امریکا است و امریکا نباید فریب این خوش‌خدمتی را بخورد.

ارتش پاکستان دو روز قبل در یک عملیات در منطقه "کرم اجنسی" آن کشور یک زن و شوهر امریکایی و کانادایی با سه فرزندش را پس از پنج سال از چنگ شبکه حقانی نجات داد.