.
.
.

رییس پارلمان افغانستان دستور بررسی اتهام اختلاس بر خودش را داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رییس مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان، در نسشت روز دوشنبه 9 آکتوبر 2017 ، به پنج کمیسیون دایمی این مجلس دستور داد تا بررسی‌ها در مورد اتهام فساد بر وی و رییس دبیرخانه این نهاد را آغاز کنند و نتیجه آن را به مجلس نمایندگان اعلام کنند.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، چندی قبل "همایون همایون" معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان، رییس مجلس و رییس دبیرخانه این نهاد را به فساد متهم کرده بود.

به گفته وی رییس مجلس و رییس دبیرخانه این نهاد، ده‌ها میلیون افغانی در عقد قراردادهای مربوط به مجلس، استخدام کارمندان خیالی و کرایه خانه خیالی اختلاس کردند.

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان و رییس دبیرخانه این نهاد این اتهام‌ها را بی‌اساس خواندند.

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی گفت: "مطابق به قانون، بررسی امور مالی نهادهای دولتی از صلاحیت اداره عالی تفتیش و کنترول ریاست جمهوری است و رییس جمهور باید اجازه آن را صادرکند نه معاون اول مجلس".

این بحث از سوی نمایندگان در پارلمان افغانستان شخصی خوانده شد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. سرانجام عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان افغانستان به پنج کمیسیون‌ دایمی این نهاد دستور بررسی این اتهام‌ها را داد و گفت که کار بررسی‌شان را از امروز شروع کنند و تا سه روز دیگر به نمایندگان پارلمان این کشور گزارش دهند.

این اتهام‌های معاون اول پارلمان افغانستان به رییس و رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان این کشور در حالی است که روز دوشنبه 9 آکتوبر ده‌ها تن با متهم کردن معاون اول پارلمان افغانستان به غصب ملکیت شان، در مقابل ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زدند؛ اما نایب اول مجلس این اتهام را رد کرد.