.
.
.

لوی سارنوالی افغانستان 75 مقام دولتی را ممنوع‌الخروج اعلام کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در افغانستان، 75 مقام دولتی این کشور را که به فساد دست داشتند ممنوع‌الخروج کرده است.

به گزارش منابع خبری، "جمشید رسولی" سخنگوی لوی سارنوالی (دادگاه عالی) روز دوشنبه 25 سپتامبر 2017، گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد این کشور میلیون‌ها دالر پول از دست رفته دولت را مجددا گردآوری کرده است.

سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در نشستی گفت که این پول‌ها دوباره به خزانه دولت این کشور برگردانده شده است.

به گفته وی، وظایف 40 تن کارمندان ارشد حکومتی افغانستان نیز به دلیل فساد اداری به حالت تعلیق درآمده است.

سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در ادامه گفت، افرادی که ممنوع‌الخروج‌ و وظایت شان به حالت تعلیق در آمده است، کارمند عالی رتبه دولتی هستند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در افغانستان برای محو فساد اداری و بررسی پرونده‌ فساد مقام‌های حکومت پیشین و کنونی در این کشور ایجاد شده است.