.
.
.

کمک‌های امریکا به نیروهای افغانستان از سوی اداره سیستکا کنترل می‌شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بر اساس یک تفاهم نامه همکاری که بین وزارت مالیه افغانستان و قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان (CSTC-A) به امضا رسید، از این بعد چگونگی مصرف کمک‌های امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان از طریق دسترسی به سیستم مدیریت اطلاعات مالی افغانستان (آفمیس) نظارت می‌شود.

به گزارش منابع خبری، "اکلیل حکیمی" وزیر مالیه افغانستان، روز چهارشنبه 30 آگوست 2017، تفاهمنامه همکاری را به منظور ایجاد شفافیت در بودجۀ نیروهای امنیتی افغانستان، با "رابئن ال فانتس"، قوماندان عمومی اداره سیستیکا یا قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان امضا کرد.

بر اساس این تفاهمنامه، سیستیکا یا قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان متعهد است تا حکومت افغانستان را در راستای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کمک کرده و از چگونگی مصارف بودجه این نیروها از طریق دسترسی به سیستم مدیریت اطلاعات مالی افغانستان (آفمیس) نظارت خواهد کرد.