.
.
.

تصاویر دیده نشده از افغانستان قبل از جنگ‌های داخلی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

افغانستان از زمان حضور شوروی (روسیه) آماج جنگ بوده و ما همیشه این کشور را به شکل جنگ زده به یاد داریم.

اما قبل از جنگ‌ها افغانستان شکل دیگری داشته است. در حالی که تاریخ افغانستان پر است از جنگ و ناآرامی و کودتا و مردم این کشور سال‌هاست به دنبال امنیت و ثبات هستند، اما 10 سال اخیر دوره پادشاهی "محمد ظاهرشاه" که به نام دهه دموکراسی نامیده می‌شود در این کشور ثبات آرامش و امنیت به وجود آورده بود که با کودتای "داوود خان" به پایان رسید.