.
.
.

لوی سارنوالی افغانستان: هیچ مکتوبی از سوی ما برای بازداشت "آصف‌مهمند" فرستاده نشده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به گزارش خبرگزاری "پژواک"، جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، روز چهارشنبه 16 آگوست 2017، به رسانه‌ها گفته است که هیچ مکتوبی از سوی این نهاد برای بازداشت آصف مهمند، عضو شواری ولایتی بلخ افغانستان فرستاده نشده است.

بر اساس این گزارش، به نقل از سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور به این نهاد دستور داده است تا قضیه بازداشت این عضو شورای ولایتی بلخ را پیگیری کنند.

به گفته سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، چگونگی بازداشت این عضو شورای ولایت بلخ همه جانبه بررسی خواهد شد و در نهایت تصمیم قانونی اعلام خواهد شد.

این در حالی است که معاون شورای ولایتی ولایت بلخ به رسانه‌ها گفته بود، "آصف مهمند" از سوی دادگاه بلخ متهم به فساد اداری شده اما این که کدام نهاد، حکم بازداشت وی را صادر کرده، هنوز معلوم نیست.

"آصف مهمند" عضو شورای ولایتی بلخ افغانستان، روز دوشنبه 14 آگوست 2017، از سوی پولیس سرحدی میدان هوایی مزار شریف بازداشت شد، وی ادعا کرده بود که اسناد فساد گستردۀ "عطامحمد نور" والى بلخ را در اختيار دارد و به همين دليل والى او را به مرگ تهديد کرده است.

این عضو شورای ولایتی بلخ، در يک نشست خبرى هفته گذشته در کابل گفته بود که به دليل همين تهديد، از سه ماه به اين طرف در کابل به سر مى‌برد و به ولايت بلخ نرفته است.

او "عطامحمد نور" والى بلخ را به اختلاس ده‌ها ميليون دالر در پروژه هاى مختلف متهم کرده و گفته بود که اسناد کافی در مورد دست داشتن او در فساد در بندر حیرتان، شفاخانه ملکی و شاروالی بلخ در دست دارد.

وی در مورد بازداشت شدنش نیز گفت که به دستور والی بلخ به دلیل انتقاد از او بازداشت شده است.