.
.
.

افغانستان عضو کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت انرژی و آب افغانستان، روز چهارشنبه 16 آگوست 2017، اعلام کرد که افغانستان با برنامه‌های بندسازی و مدیریت آب‌ها، معیارهای کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ را کسب کرده است.

بر اساس خبرنامه وزارت انرژی و آب افغانستان، این کشور به دلیل انسجام بیشتر برنامه‌سازی جهت مدیریت آب‌ها، عضویت کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ را بدست آورده است، رییس هیئت افغانستان در این کمیسیون وزیر انرژی و آب این کشور است.

این کمیسیون یک نهاد غیر دولتی است که در عرصه مدیریت برنامه‌های‌ آب و بندسازی فعالیت دارد.

این کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ با 100 عضو 25 کمیته دارد و مرکز آن در پاریس پایتخت فرانسه است.

همچنان، این کمیسیون برای افزایش دانش بندسازی، کنگره‌ بین‌المللی هر سه‌سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌کند.